Valtteri Aaltonen

Kaikki blogit puheenaiheesta Statuksettomat saamelaiset

Pieni vuoropuhelu saamelaisuudesta ja saamelaiskeskustelusta

Inka: Nykyään törmään yhä enemmän siihen, että jos saamelaisuuteni syystä tai toisesta tulee esille jossain yhteydessä, se herättää reaktioita. Usein porukka menee hämilleen, eikä minuun osata suhtautua enää luontevasti. Kun minuun tutustutaan paremmin, saan usein kuulla, että: ”onneks sä oot ihan normaali”, ja lause jatkuu: ”mikään ei ole rasittavampaa seuraa kuin kiihkosaamelainen”.

Kirjoitin metsälappalaisuudesta kirjan "Kemin-Lappi elää!"

Olen toimittanut kirjan nimeltään ”KEMIN-LAPPI ELÄÄ!” Kirjassa tarjotaan näköaloja keminlappalaisten eli metsälappalaisten/ metsäsaamelaisten historiaan ja ennen kaikkea siihen, miten kulttuuri elää tänään.

Opetusministeriön viivyttely uhkaa saamen kieliä sukupuutolla

Suomen saamelaisalueella eli Utsjoella, Inarissa, Enontekiöllä ja Sodankylässä annettava saamen kielten opetus toimii ajoittaisia ongelmia lukuunottamatta kohtalaisen hyvin, vaikka opettajista ja oppimateriaaleista pulaa. Rahoitus on kuitenkin kunnossa. Tilanne on aivan toinen saamelaisalueen ulkopuolella. Mikäli saamelaislapsi asuu kotiseutualueen ulkopuolella, voi olla että hän ei voi lainkaan opiskella saamenkieltä tai sen taso vaihtelee. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhä useampi saamelaislapsi jää luku- ja kirjoitustaidottomaksi äidinkielellään. 

Saamelaiskäräjät päätti tietoisesti rikkoa lakia

Saamelaiskäräjien hallitus päätti 18.11.2015 pidetyssä kokouksessaan hyväksyä vuoden 2015 saamelaiskäräjävaalien lopputuloksesta tehdyt oikaisuvaatimukset. Saamelaiskäräjien hallitus määräsi, että vuoden 2015 vaalit on toimitettava uudelleen 20.8.2015 lainvoimaiseksi todettua vaaliluetteloa käyttäen.

En päässyt saamelaiskäräjien vaaliluetteloon

Sain Korkeimmalta hallinto-oikeudelta kielteisen päätöksen valituksestani tulla merkityksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. KHO:n päätöksen perusteluissa luki, että lain mukaiset valintaperusteet ovat vaihtoehtoiset. Ja minun osaltani tulkittiin, että näyttöni kielellisestä ja kulttuurisesta yhteydestä eivät olleet riittävät. Kukaan ei kuitenkaan ole kieltänyt sitä, että minulla on paljon saamelaista eli lappalaista taustaa. Olen siitä ylpeä ja kannan sukuni perinteitä jatkossakin.

Meidän isä on saamelaisempi kuin teidän isä

Uusi saamelaiskäräjälaki ja ILO169-yleissopimuksen ratifiointiesitys ovat parhaillaan perustuslakivaliokunnan käsiteltävinä. Maa- ja metsätalousvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ovat antaneet esityksistä varsin kriittiset lausunnot, joten on oletettavaa, että lakiesityksiä muutetaan tai ne palautetaan uudelleen valmisteltaviksi.

Saamelaispolitiikkamme viimeisimmät käänteet

Hallituskauden lähestyessä loppuaan myös alkuperäiskansapolitiikkaamme koskettavat lainsäädäntöhankkeet lähestyvät kulminaatiopistettään. Saamelaiskäräjälaki, jossa määritellään kuka kuuluu alkuperäiskansaan, on parhaillaan kierroksella perustuslaki-, maa- ja metsätalous-, sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnissa. Perustuslakivaliokunnan oletetaan antavan asiasta mietintönsä marraskuun loppuun mennessä ja on varsin mielenkiintoista nähdä, millaiseksi lakiesitykseen kirjattu saamelaisen määritelmä ja viranomaisten yhteistoimintavelvoite lopulta muotoutuu.

ILO-sopimuksen ratifiointia on lykättävä

Oikeusministeriö valmistautuu parhaillaan esittelemään saamelaisasioiden ministeriryhmälle niin saamelaiskäräjälain muutoksen kuin luonnoksen hallituksen esitykseksi ILO-169 yleissopimuksen ratifioinnista.

7 askelta ILO-169 yleissopimuksen ratifioimiseksi

Oikeusministeriö lähetti 20.5. lausuntokierrokselle ILO-sopimuksen ratifiointia käsittelevän lakiluonnoksen. Luonnos sisältää hyviä elementtejä, mutta siinä ei ole kyetty ratkaisemaan kaikkia niitä ongelmia, jotka ovat estäneet ratifioinnin aikaisemminkin.

Uutta tietoa saamelaismääritelmästä - neuvottelut käynnissä

Saamelaiskäräjälakityöryhmä luovutti mietintönsä uudesta saamelaiskäräjälaista oikeusministeriölle viime lokakuussa ja lausuntokierros mietinnöstä päättyi  maaliskuussa.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä