Valtteri Aaltonen

Kaikki blogit puheenaiheesta Yksityiskoulut

Yksityiskoulujen itsenäisyyttä tulisi lisätä

Suomessa on kymmeniä itsenäisiä yksityiskouluja, joita sitoo kaikkia kouluja koskevat lait. Koulut eivät esim. voi periä lukukausimaksuja. Tämä hankaloittaa koulujen toimintaa ja aiheuttaa kitkaa lasten vanhempien välille. Lainsäädäntö tulisi uudistaa.

Vaihtoehtoja ja valinnanvapautta charter-kouluista akatemiakouluihin

Yhteiskunta on muuttunut ja muuttuu entistä heterogeenisemmaksi. Kaikille yhdenmukainen peruskoulu ei yksinkertaisesti palvele niitä kasvatuksellisia tarpeita, joita yhä useammalla perheellä ja yhteisöllä on.

Osa kouluista täyttyy täysin erilaisesta kulttuurista peräisin olevien maahanmuuttajien lapsista. Näiden koulunkäynti on myös useimmiten muita haasteellisempaa. Kantasuomalaisten lapset ja heidän erityistarpeensa jäävät entistä vähemmälle huomiolle.

Suomi tarvitsee paremmin perusteltuja puheenvuoroja yksityiskouluista

Kokoomusnuoret ehdottavat, että Suomi tarvitsee maksullisia yksityiskouluja. Kannanotossa esitetään, että ”Suomen valtion olisi vapautettava rajoitteita yksityiskoulujen perustamiselle”. Väitettä perustelevan argumentin rakenne on seuraavanlainen:

 

- ”julkinen sektori on kyvytön tarjoamaan lahjakkaille opiskelijoille (mahdollisuuden?) hyödyntää potentiaalinsa”,

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä